Ledning och kontor

Christian Ziese
VD/Flygplatschef
0431-484501, 070-8687060
Christian.Ziese@aghairport.se

Jonas Nyström
Ekonomichef
0431-484505
Jonas.nystrom@aghairport.se

Ulf Svensson
Chef Kvalitet, Teknik och Miljö
0431-484503
Ulf.svensson@aghairport.se

Mattias Särbring
Flygsäkerhetskoordinator och Säkerhetsansvarig
0431-484546
Mattias.sarbring@aghairport.se

Theresia Lindkvist
Affärsutvecklare/ Sälj och Marknadsansvarig
Föräldraledig
Theresia.lindkvist@aghairport.se

Evelina Johnsson
TF.Affärsutvecklare/ Sälj och Marknadsansvarig
0431-484518
Evelina.johnsson@aghairport.se

Peter Roos
Operativ Chef
0431-484509
Peter.roos@aghairport.se

Staffan Olsson
Bitr. Operativ Chef
0431-484533
Staffan.olsson@aghairport.se

Yvonne Gunnarsson
Redovisningsekonom, Löner och HR
0431-484507
Yvonne.gunnarsson@aghairport.se

Björn Liljekvist
Flygplatsutveckling och Projektledning
0431-484506
Bjorn.liljekvist@aghairport.se