Gå till toppen

Environment

Ängelholm Helsingborg Airport- en grönare flygplats. Vi arbetar dagligen med att reducera vår miljöpåverkan enligt vårt miljöledningssystem. Flygplatsens miljöpåverkan kommer både från egen verksamhet och från andra aktörer på flygplatsen. Att minska vår egen klimatpåverkan är för oss en självklarhet och vi bedriver ett aktivt arbete med bland annat energieffektiviseringsåtgärder inom områdena el, värme och koldioxid.

Inom en snar framtid hoppas vi även kunna vara delaktiga i att minska flygbolagens miljöpåverkan genom att delta i arbetet med Fly green fund. En fond som arbetar för utvecklingen av bioflygbränsle i norden och har som mål att minska flygets utsläpp med upp till 80 %.


 

Nedan finner du ett axplock av åtgärder som vi gör för miljön:

 

Solceller- Sommaren 2015 installerades solcellspaneler på en yta av drygt 300 m2 på flygplatsens tak. Målet var att solcellerna skulle genererar minst 46 MWh under första året. Första året genererade våra solceller 47,1 MWh vilket innebär att vår terminalbyggnad är självförsörjande på el. Det är vi stolta över. Inne i vår incheckningshall kan du följa live hur mycket våra solceller genererar.

Laddstolpar- På vår terminalparkering kan upp till 8 st bilar gratis ladda sin elbil. Elbilsparkeringen är placerad på terminalparkering 2 som även är inhägnad. Dessa 8 platser är etapp 1 i utbyggnaden av laddplatser för elbilar. Laddstolpen på 22 kW fungerar med typ 2 uttag med mode 3 laddning.

Flygplansvärmare- Vi har utvecklat en flyttbar flygplansvärmare som värmer upp flygplanen med grön fjärrvärme istället för el. Vi är stolta över att ha tagit initiativet till att utveckla produkten i samarbete med ledande entreprenörer. Genom vår flygplansvärmare har vi sänkt vår energiförbrukning med cirka 50 % jämfört med den modell som användes tidigare. En flygplansvärmare används för att hålla flygplanen varma och torra när de står stilla på marken.

Energiprojektet- Från år 2007-2011 arbetade vi med ett energiprojekt som idag utgör en självklar del i vårt dagliga arbete. Projektet har resulterat i sänkt energiförbrukning med 30-40% och mer än halverade koldioxidutsläpp. Detta tack vare ett 50-tal åtgärder såsom grön fjärrvärme, behovsstyrd belysning, led belysning, RME panna istället för oljeeldad panna etc.

Bränsle- Många av våra mindre fordon körs på el. Övriga fordon körs på bränsle som består av diesel uppblandat med tallolja vilket ger lägre utsläpp. Under 2017 är vårt mål att gå över till ett 100 % förnyelsebart drivmedel. Läs mer här. Dessutom använder vi ofta cykel när vi ska transportera oss inom flygplatsens område.

Vattenprover- Årligen tas över 40 vattenprover som sänds vidare för laboratorieanalys för att säkerställa kvalitén runt flygplatsen.

Gröna inflygningar- Vårt flygledartorn erbjuder flygbolagen att använda sig av gröna inflygningar som innebär att flygplanet glidflyger ner till landningsbanan med motorerna på tomgång. Detta kan jämföras med att rulla ner i nedförsbackarna med bilen.

Natur & Miljöboken- Vi är delaktiga i Ängelholms kommuns satsning på skolbarnens miljöutbildning genom utgivningen av läromedlet Natur & Miljöboken för elever och lärare i skolår 4 till 6. Flygplatsen är stolt över att kunna bidra till kommande generationers miljökunskap.

Azorerna

Azorerna

Res direkt till paradiset Azorerna med Solresor

Konferens på flygplatsen

Konferens på flygplatsen

Tre fullt utrustade konferensrum till ert förfogande

Turkiet

Turkiet

Res direkt till Turkiet med Turkietresor