Passport and visa

(Svenska) Vid resor inom Schengenområdet behöver du inte visa upp ditt pass i passkontrollen. Men du bör ändå ta med passet – eller det nya nationella id-kortet – eftersom du måste kunna styrka din nationalitet när du befinner dig utomlands. Vid resor utanför Schengenområdet ska pass alltid medföras. Du beställer pass och nationellt id-kort hos Polisen.

Visum

För att resa in i vissa länder, bland annat USA, behövs visum. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till ditt flygbolag.

ID-kontroll

Inom Sverige finns inget krav på id-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning.  För att passera säkerhetskontrollen krävs ett giltigt boardingkort.

Personkontroll

När du reser till länder som ingår i Schengensamarbetet finns, normalt sett, inga personkontroller, men du måste ändå kunna uppvisa pass eller nationellt id-kort. Vid resor till länder som inte ingår i Schengensamarbetet finns personkontroller och du måste alltid kunna uppvisa pass. Tänk på att vissa EU-länder kan ha strängare regler än dessa.

Nationellt id-kort ersätter pass inom Schengen
Ett nationellt id-kort infördes den 1 oktober 2005. Id-kortet innehåller uppgift om svenskt medborgarskap. Det innebär att det nya, nationella id-kortet kan användas vid resor inom Schengen, för att styrka identitet och medborgarskap. För den som inte har det nya id-kortet gäller som förut att man måste ha passet med sig vid resor inom Schengen. Du kan ansöka om ett nationellt id-kort på polisens passexpeditioner.

For travel within the Schengen countries, you do not need to show your passport at passport control, but you should take your passport —or your new national identity card — because you must prove your nationality when you’re abroad. For travel outside the Schengen countries, you should always carry your passport. You can order a passport and ID card at the police station.

Visa

In order to enter certain countries, including the U.S., you need a visa. For information about the arrangements for the country you are heading to, please ask your airline.

ID check

Sweden has introduced requirements for the identity verification of passengers at check-in and boarding, with both domestic and international departures. In addition, you must have a boarding pass to go through security. Please be aware that other EU countries may have stricter rules than these.

Personal control

When travelling to countries that are a part of the Schengen agreement, there are usually no personal checks, but you still have to show your passport or national identity card. When travelling to countries not included in the Schengen agreement, there are usually personal checks and you must always have your passport.

A national identity card replaces a passport within Schengen countries

A national identity card was introduced on October 1, 2005. This card contains information with regard to your Swedish citizenship. This means that the new identity card can be used for travel within the Schengen countries and can also be used for proof of citizenship. For those who do not have the new ID card, it is required to have your passport for travel within the Schengen countries. You can apply for a national ID card at police passport offices.